Nieuws
 • Online luisteren

  Radio Eenhoorn is wereldwijd via internet te ontvangen en door middel van de app 'TuneIn' ook op de tablet en telefoon.
  TuneIn kunt u gratis downloaden via de App Store of Google Play Store!

 • Eenhoorn Sport
  Radio Eenhoorn Sport, iedere zaterdag van 14:00 en zondag van 13:00 tot 'de lêste slach'!
 • Waadhoeke
  Radio Eenhoorn is de lokale omroep voor de gemeente Waadhoeke!
  In heel Noord-West Fryslan zijn wij te beluisteren via 107.5 FM
 • Social Media
  Volg Radio Eenhoorn op Facebook en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over ons!
 • Word donateur bij een ANBI instelling
  Word ook donateur van Radio Eenhoorn ...... wist u dat wij een ANBI instelling zijn? Daar heeft u voordeel van!

Vanavond (donderdag 13 juni) zal de gemeenteraad van Waadhoeke de officiële plaatsnamen in de gemeente bespreken. Lees hier een overzicht van alles wat er tot nu toe gebeurd is.

College wil geen verandering

Het college van B&W wil geen veranderingen doorvoeren wat betreft de plaatsnamen. Dat zou betekenen dat in het gebied van voormalig Menameradiel en Littenseradiel de Fryske plaatsnamen officieel zijn. In voormalig Franekeradeel en Het Bildt zijn die namen officieel Nederlands. Het college wijst hierbij onder andere op afspraken die voor de herindeling gemaakt zouden zijn om hier geen veranderingen over door te voeren.

'Taalstrijders' zijn het er niet mee eens

Jehannes Elzinga en Bertus Jans Postma, beide bekend van hun strijd voor gebruik van Frysk, hebben beide een brief naar de raad en het college gestuurd waarin zij aandrongen op gebruik van Fryske en Bildtse plaatsnamen. Postma discussieerde in Wykein Aktueel van 1 juni over dit onderwerp met verantwoordelijk wethouder Jan Dijkstra. Die uitzending kunt u hier terugluisteren (vanaf 40 minuten).

FNP dient amendement in

De FNP Waadhoeke heeft aangekondigd tijdens de raadsvergadering een amendement in te dienen op het voorstel van de raad. Het wil daarmee afdwingen dat de regionale en lokale talen terug te zien zijn in de plaatsnamen. 

Mogelijke rechtszaak

De Topografyske Wurkgroep Fryslân denkt aan een rechtszaak, waar mogelijk ook de Jong Fryske Mienskip zich bij aansluit. Die laatste organisatie was een aantal jaren geleden ook al betrokken bij een rechtszaak tegen Súdwest-Fryslân. Daarbij werd geprobeerd om de gemeente te dwingen om de Friese plaatsnamen officieel te maken, op basis van een raadsbesluit in Wymbritseradiel een aantal jaar eerder. Die rechtszaak was onsuccesvol omdat een bronnendocument ontbrak. In Littenseradiel en Menameradiel was wel zo'n document, waardoor een rechtszaak in Waadhoeke mogelijk wel succesvol zou kunnen zijn.

Actie van Frije Fryske Grûn

Ook actiegroep Frije Fryske Grûn was het niet eens met het besluit en plakte in de nacht van vrijdag op zaterdag in de hele gemeente de Nederlandse namen op plaatsnaamborden af. Pier Schuurstra van Frije Fryske Grûn zei in een reactie dat het vooral om bewustwording ging. “It Frysk en Biltsk is altyd êftersteld en ûnderdanich makke. No ha Friezen en Bilkerts de kâns om harren eigen plaknammen op de buorden te setten en no sille hja dat sloere litte. Ûntinkber.”

Wethouder wil beweging uit de maatschappij

Verantwoordelijk wethouder Jan Dijkstra is van mening dat een beweging om de plaatsnamen in Waadhoeke naar het Fries te veranderen uit de maatschappij moet komen: "At de meinskip de plaknammen oars ha wol, kinne se dat kenber meitsje. Minsken bepale sels hoe't sy dat dwaan wolle."

Raadsvergadering

In de raadsvergadering van donderdagavond zal de raad het voorstel van het college en het amendement bespreken. 

Op zaterdag 6 juli 2019 vindt voor de eerste keer in Berltsum de Open Friese Kampioenschappen Sterkste Man/Vrouw plaats. In drie categorieën, heren tot 105 kilogram, heren vanaf 105 kilogram en vrouwen, zullen de deelnemers het tegen elkaar opnemen om te bepalen wie zich sterkste man of vrouw van Fryslân mag noemen.

Onder meer de volgende onderdelen komen aan de orde; vrachtwagen trekken, hoog gooien, gewichtheffen, de timberwalk, de stones en de wheelflip.

Wethouder Jan Dijkstra vindt het afplakken van plaatsnaamborden in Waadhoeke een maatschappelijk initaitief. Dat vertelde hij Radio Eenhoorn in reactie op het afplakken van plaatsnaamborden door actiegroep Frije Fryske Grûn.

Dijkstra is van mening dat een beweging om de plaatsnamen in Waadhoeke naar het Fries te veranderen uit de maatschappij moet komen. "At de meinskip de plaknammen oars ha wol, kinne se dat kenber meitsje. Minsken bepale sels hoe't sy dat dwaan wolle", aldus de taal-wethouder. "Ik hâld wol fan wat aksje yn de keet, at dêrby mar neat fernield wurd. It is prachtich dat de mienskip har miening hearre lit."

Vooralsnog blijft het college bij het standpunt dat er geen verandering komt: "Wy litte it foarearst sa. We wolle net dat ien der op efterút giet."

Het recreatieproject Starbarn op Zwarte Haan heeft groen licht gekregen van de Provincie. Het project omvat een nachttuin met een gebouw waarin vijf trekkershutten worden ondergebracht, een sterrenobservatorium en een expositieruimte.

Het project is er op gericht bezoekers de in de omgeving zo specifieke nachtelijke duisternis van het Waddengebied te laten ervaren en beleven.

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn in de gemeente Waadhoeke verscheidene plaatsnaamborden afgeplakt. Met tape werd daarbij de Nederlandse naam onleesbaar gemaakt. De actie is bedacht en uitgevoerd door Frije Fryske Grûn, die ook in 2017 al met zo’n actie kwamen.

Easterbierrum

Directe aanleiding is de discussie over de officiële plaatsnamen in Waadhoeke. Het college wil die houden zoals die nu zijn, maar onder anderen de FNP Waadhoeke, Jong Fryske Mienskip en dus Frije Fryske Grûn zijn het daar niet mee eens. Komende week bespreekt de gemeenteraad het onderwerp.

Pier Schuurstra van Frije Fryske Grûn zegt in een reactie dat het vooral om bewustwording gaat. “It Frysk en Biltsk is altyd êftersteld en ûnderdanich makke. No ha Friezen en Bilkerts de kâns om harren eigen plaknammen op de buorden te setten en no sille hja dat sloere litte. Ûntinkber.”

De actiegroep wilde er geen gras over laten groeien, en besloot een aantal mensen in Waadhoeke op te trommelen om actie te voeren. "It soe sa wêze moatte dat Fryske en Biltske plaknammen foar master opslaan. En net dy fremde Hollânsktalige."

 

Foto: Frije Fryske Grûn

De FNP Waadhoeke dient een amendement in op de raadsvergadering van 13 juni, waarin het vraagt om gebruik van regionale talen in de plaatsnamen. De partij reageert daarmee op het voorstel van het college van B&W, die de plaatsnamen wil houden zoals die nu zijn: Nederlandstalig in voormalig Franekeradeel en Het Bildt en Friestalig in voormalig Littenseradiel en Menameradiel. 

Ook de Topografyske Wurkgroep Fryslân bereidt zich voor op actie. De groep is concreet bezig met een rechtszaak, waar de Jong Fryske Mienskip zich mogelijk ook bij aan zal sluiten. De twee organisaties waren eerder al betrokken bij een rechtszaak tegen Súdwest-Fryslân om daar Friese plaatsnamen af te dwingen.

Die zaak werd in principe gewonnen, maar door afwezigheid van een 'bronnendocument' kon de gemeente niet gedwongen worden om Fries te gebruiken in de plaatsnamen. In Littenseradiel en Menameradiel was wel zo'n document, waardoor een rechtszaak in Waadhoeke mogelijk wel succesvol kan worden. 

Schrijver Hein Jaap Hilarides uit St. Jacobiparochie is met zijn roman “De trekker van Troje” een van de vijf Friese schrijvers die zijn genomineerd voor de Gysbert Japicxprijs. De belangrijkste literaire prijs van Fryslân wordt dit jaar uitgereikt voor de categorie proza.

De uitreiking van de Gysbert Japicxprijs vindt op 16 november plaats in Bolsward.

Zaterdag start de Keatswike Heedaar! in Franeker. De hele week tot en met volgende week zaterdag is Franeker het centrum van kaatsend Fryslân. In de prachtige arena op het Sjûkelân vindt vandaag het Nederlands Kampioenschap Junioren plaats. Maandag strijden bijna 70 parturen om het Nederlands Kampioenschap senioren.

Woensdag strijden de basisschoolleerlingen om het Schoolkaatskampioenschap van Fryslân. Volgende week kaatsen 62 parturen op de Zachte Bal PC.

Franeker schrijfster Baukje Zijlstra heeft de D.A. Tammingaprijs gewonnen voor haar roman De Koma-Korrektor. Het boek werd gekozen uit tien prozadebuten van de afgelopen 5 jaar.
Zijlstra ontvangt naast een oorkonde ook een geldprijs van 3000 euro. De prijs is vernoemd naar schrijver Douwe Annes Tamminga. 
Schrijver Erik Betten uit Dronrijp heeft de Schaduwprijs 2019 gewonnen. Zijn boek, 'De Quarantaine', is beoordeeld als beste thrillerdebuut. 
Het boek speelt zich af in Friesland en Groningen en gaat onder anderen over de gaswinning. Eind deze week verschijnt Betten's tweede roman, De Prijs. 

Het college van B&W van Waadhoeke heeft besloten dat de plaatsnamen in Waadhoeke blijven zoals die nu zijn: Fries in de dorpen van voormalig Littenseradiel en Menameradiel en Nederlands in voormalig Franekeradeel en Het Bildt.

In Wykein Aktueel van 1 juni zijn taalstrijder Bertus Jans Postma en verantwoordelijk wethouder Jan Dijkstra te gast om over de beslissing te praten. 

Burgemeester Marga Waanders heeft een drugspand in Franeker gesloten. In het pand, aan De Laene, werd in december 2018 een grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen. Daarom wordt het nu voor een jaar gesloten.

Waanders wil met de sluiting vooral een signaal afgeven. In de uitzending van Wykein Aktueel van 1 juni zal zij meer vertellen over deze sluiting en drugspanden in Waadhoeke in het algemeen. 

Facebook

Piet's Weer

16 juni 2019

Twitter

Radioeenhoorn Plaatsnaamborden Waadhoeke afgeplakt: “Fryske en Biltske plaknammen moatte foar master opslaan!” Lees meer op onze… https://t.co/pePiRwQb4A
Radioeenhoorn Vanmiddag vanaf 1300 uur in de sport verslag van KNKB -Kaatsbond- hoofdklasse heren afdeling bij Nije Kriich in Wei… https://t.co/NgTtTIeEJF

Adverteren?

Wilt u meer klanten in uw zaak?

Wilt u meer omzet?

Wilt u dit tegen minimale kosten?

Denk dan aan reclame maken op Radio Eenhoorn.

U zult versteld staan van de kosten.

Klik hier voor meer informatie.