Tsjerkelûden
 • Online luisteren
  Radio Eenhoorn is wereldwijd via internet te ontvangen. Doormiddel van de app 'tunein' ook op de tablet en telefoon. Deze app download u in de App Store of Google Play.
 • Eenhoorn Klassiek

  Iedere zondagavond van 21:00 tot 22:00

 • Even Bildts

  Iedere zaterdag tussen 12:00 en 13:00 uur het actualiteitenprogramma over gemeente het Bildt.

 • Kerkdienst

  Zondag van 09:30 tot 10:30 uur. Iedere week vanuit een kerk in de regio

 • Radio Eenhoorn Geestelijke Programma's
  Fryslan sjongt gospel; Tichterbij; Tsjerkeluden; Glorieklanken.
Wanneer de winter bijna voorbij is breekt de tijd vóór Pasen, de 40-dagen-tijd, aan. Die begint met Aswoensdag. Dat is van oorsprong een Roomse-Katholieke traditie. De 40-dagen-tijd duurt 46 dagen. Maar omdat de zondag de dag is van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag, worden de 6 zondagen niet meegeteld. De 40-dagen-tijd begint op 1 maart en gaat tot zaterdag 6 april. Op zondag 18 april is het Pasen. En Pasen is het feest waar we stukje bij beetje naar toe gaan. Vooral de laatste week wordt het spannend. Dat is de Stille Week. Elke dag loopt de spanning verder op. Op maandag, dinsdag en woensdag worden gebedsavonden gehouden. Op donderdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd als aandenken aan het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen vierde als aanloop naar het lijden dat Hem te wachten stond en tegelijk het afscheid van zijn leerlingen. Dan komt Goede Vrijdag met het gedenken van Zijn lijden en sterven. Daarna komt de Stille Zaterdag en aan het einde van die dag wordt Zijn opstanding herdacht met een dienst op de late avond. De zondag daarna is het grootste feest van de kerken, het feest van de overwinning van de dood.

Op As-woensdag 1 maart wordt ’s-avonds een oecumenische viering gehouden in de R.K. Franciscuskerk in Franeker. Voorgangers zijn pastoor Marco Conijn en ds. Lieuwe Bergstra. Ook de Ichthuscantorij werkt mee aan de dienst. Tijdens de viering kunnen mensen, die dat willen, een kruisje op het voorhoofd krijgen van as. Het is de as die overgebleven is van het verbranden van palmtakken van het vorige jaar. De viering begint om 19.30 uur.

Vrijdag 3 maart is het Wereldgebedsdag. Voorheen was het een Vrouwenwereld-gebedsdag, maar waarom zouden mannen ook niet mee doen! Het zal te maken hebben met de werktijden van de mannen. Het thema is: “Wat is eerlijk?” In meer dan 170 landen op aarde buigen vrouwen en mannen op deze vrijdag het hoofd in gebed over dit onderwerp. Het zijn vrouwen van de Filippijnen die het onderwerp hebben aangedragen. Doet de landeigenaar in Mattheüs 20: 1-16 zijn arbeiders recht, wanneer hij besluit ze allemaal hetzelfde loon te geven, zonder rekening te houden met het aantal uren dat ze gewerkt hebben? Op de Filippijnen is een klein aantal mensen smoor rijk en een groot aantal straatarm. Is de grote kloof tussen arm en rijk eerlijk? De gelijkenis in Mattheüs 20 gaat over het Koninkrijk van God. Heeft dat wat te zeggen over onze wijze van omgaan met geld en welstand? In Minnertsga en Tzummarum is de gebedsdag op 3 maart. In Bitgummole en andere kerken is de gebedsdag onderdeel van de eredienst op 5 maart.

De Protestantse Gemeente Ried/Skingen houdt een avond over het onderwerp “Voltooid leven”. Dit onderwerp staat op de politieke agenda en houdt bij vooral bij het kerkvolk de mensen danig bezig. De bijeenkomst is op maandag 27 februari van 20.00 tot 21.30 uur bij de familie Dondorp aan huis aan de Van Voorthuysenweg 54 in Franeker.

Op zondag 26 februari zal Majoor Freek van der Werf voorgaan in het evangelisatie-gebouw Rehoboth in Peins. Hij heeft als onderwerp: De grote Opname. Jezus komt terug op de wolken om Zijn mensen te roepen en mee te nemen naar Zijn Hemels Vaderhuis. Wat en hoe dat echt zal zijn? De lezing begint 's-avonds 7 uur, de toegang is gratis. Iedereen die benieuwd is wat er dan zal gebeuren, is van harte welkom.

Steun Radio Eenhoorn

word donateur

witteveenwebsites.nl.3.0

 

Facebook

Piet's Weer

Twitter

Radioeenhoorn Vanmiddag in de SPORT o.a. wethouder Pen over herinrichting van de Buorren in Berlikum en Marten Feenstra over de... https://t.co/BoI1hSQCF0
6hreplyretweetfavorite
Radioeenhoorn Minsken 3.0. Zondagmiddag 26 februari in het programma ‘minsken3.0’ is gast aan de keukentafel, de directeur van... https://t.co/Pzmxk8mkBY

Adverteren?

Wilt u meer klanten in uw zaak?

Wilt u meer omzet?

Wilt u dit tegen minimale kosten?

Denk dan aan reclame maken op Radio Eenhoorn.

U zult versteld staan van de kosten.

Klik hier voor meer informatie.