Tsjerkelûden
 • Online luisteren
  Radio Eenhoorn is wereldwijd via internet te ontvangen. Doormiddel van de app 'tunein' ook op de tablet en telefoon. Deze app download u in de App Store of Google Play.
 • Eenhoorn Klassiek

  Iedere zondagavond van 21:00 tot 22:00

 • Even Bildts

  Iedere zaterdag tussen 12:00 en 13:00 uur het actualiteitenprogramma over gemeente het Bildt.

 • Kerkdienst

  Zondag van 09:30 tot 10:30 uur. Iedere week vanuit een kerk in de regio

 • Radio Eenhoorn Geestelijke Programma's
  Fryslan sjongt gospel; Tichterbij; Tsjerkeluden; Glorieklanken.
Het koor “De Walburgasjongers” heeft 20 jaar bestaan dit laat het koor niet ongemerkt voorbij gaan. Onder leiding van dirigent Broer de Witte geeft het koor een jubileumconcert in de kerk van Dongjum op zondagmiddag 26 maart om 16.00 uur. De Walburgasjongers is een klein 4-stemmig koor met een breed genre.

Als buurgementen houden de Protestantse Gemeenten Berltsum, Dronryp, Menaam en Bitgum c.a. ook dit jaar weer een gemeentewandeling “Stap voor stap”. Deze keer zijn ze de gast van de gemeente in Stiens, die ook uitgenodigd is er aan deel te nemen. De start is in Sint Vituskerk om 14 uur met een korte viering , waarna de wandeling van ongeveer een uur begint. Aangekomen bij “De Hege Stins” wordt de wandeling afgesloten met een kopje koffie.

De Friese Kerkhistorische Vereniging “Folk en Tsjerke” is een oecumenische vereniging die belangstelling heeft voor de geschiedenis en de kerkgebouwen in Noord Nederland en Oost Friesland. Tweemaal per jaar is er een bijeenkomst over een kerkhistorisch onderwerp. De eerstvolgende bijeenkomst is, in het kader van 500 jaar reformatie, op woensdag 29 maart om 14.00 uur in de Lutherse Kerk in Leeuwarden. Spreekster is mevr. Ds. Toos Reichman over 500 jaar Luther.

Op donderdag 30 maart wordt een thema avond gehouden in de Martinustsjerke in Tzummarum. Het gaat die avond over de vraag hoe in onze samenleving en vanuit de Christelijke traditie wordt gedacht over het bestaan van mensen met een verstandelijke beperking. In het scheppingsverhaal staat dat God de mens goed en naar Zijn beeld en gelijkenis schiep. Vaak is gezegd dat je dan moet denken aan onze verstandelijke vermogens. De ratio is wat ons van dieren onderscheidt; daar zonder zijn we niet echt mens. Maar wat zegt dat over mensen die dat allemaal niet kunnen omdat ze leven met een verstandelijke beperking? De spreker op deze avond is Hans Reinders, tot vorig jaar hoogleraar ethiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft zich indringend met deze vragen bezig gehouden. Hij laat zien dat het dominante mensbeeld van onze traditie mensen met een verstandelijke beperking buitensluit, maar ook dat het anders kan. Iedereen die deze vragen interesseert is hartelijk welkom. De avond begint om 19.30 uur. Toegang is vrij; er staat een collectebus voor de onkosten van de avond.

De Kerkentocht Franeker heeft nog twee kerkelijke denominaties om te bezoeken, één op op 30 maart en één op 6 april. Het zijn de Koptische Kerk in Hijlaard en de Joodse Gemeente. Ter afsluiting staat een excursie gepland naar Nij Kleaster in Jorwert op 22 april.

De diaconie van de Prot. Gem. Sint Jabik nodigt alle 70+ leden uit voor een uitstapje. Het is de bedoeling om op zaterdagmiddag 1 april naar Franeker af te reizen voor een bezoek aan het Martena Museum. Hier is een historische collectie te bezichtigen. Daarna wordt doorgereisd naar de theeschenkerij “De Brinkhoeve” in Wier om metelkaar de broodmaaltijd te nuttigen. Daarna gaat het weer op huis aan.

De dienst van de Vrije Evangelische Gemeente in Oude Bildtzijl op zondag 2 april om 9.30 uur wordt geheel verzorgd door de zanggroep Kèruchma uit Harlingen. De themadienst is getiteld: ”Brandnew”. Centraal in deze dienst staat het verhaal van Zacheüs.

In de Johanneskerk in Tzum wordt op zondag 2 april een kerkdienst gehouden die zo is aangepast dat iedereen het kan begrijpen. De dienst begint om 10.00 uur. Voorganger is ds. A.E. de Jong-Wiersema en, behalve de organist, zal de groep “Wake up” aan de dienst meewerken. Na afloop is er koffie.

In de Kerk tussen de Dijken in Nij Altoenae wordt een evangelisatiedienst gehouden op zondag 2 april om 19.00 uur. Het wordt een dienst waarin een muzikaal verhaal kan worden beleefd. Het orgelconcert van Sape Heeringa beeldt het bijbelse Scheppingsverhaal uit met beeldondersteuning van Germ en Alie Patroulje. De aanwezigen kunnen de dag, nacht, sterren, planten, vissen, vogels en kruipende dieren herkennen in een prachtig orgelspel. Daarnaast is er samenzang.

Het Gospelkoor De Bliid Boadskip Sjongers onder leiding van Wim Dijkstra zal een concert geven op zondag 2 april in de Koepelkerk in Berltsum. Het koor wordt bijgestaan door het Frysk Hoorn Trio. Het concert begint om 19.30 uur.

In de toren van de Sint Jan, de kerk met de sipel, in Deinum hangen weer twee klokken. Van ouds hingen er al twee klokken in de toren, een manljusklok en een frouljusklok. De manljusklok is de grootste en het was deze klok die in 1740 uit de toren is gehaald omdat er een scheur in was gekomen. Meer dan twee eeuwen heeft Deinum het moeten doen met de kleine klok. Nu dan ook de grote klok weer in de toren hangt keek men met angst en beven of de toren het luiden van beide klokken nog kon uitstaan. Door deskundigen werden ze gerust gesteld. Nu zingen de beide klokken weer het hoogste lied.

Voor de vijfde keer komt in Dronryp een groep kinderen uit Wit-Rusland en wel in de periode tot en met Pasen. Deze keer komen hun juffen mee. Het is weer een heel gebeuren waar veel mensen uit de dorpsgemeenschap bij betrokken zijn. De 30 kinderen uit Minsk in Wit-Rusland komen in Dronryp ook op school. Op de CBS “Het Anker” kunnen de kinderen terecht. En toen moesten er gastgezinnen worden gevonden voor 30 kinderen. Met hulp van de media is ook dat weer gelukt, dank zij veel nieuwe gezinnen die mee willen doen. Op de school Het Anker krijgen de kinderen les van hun eigen juffen, maar in plaats van gymnastiek krijgen ze per week twee keer zwemles. Voor de overblijvende tijd zijn er heel wat activiteiten, zoals een bezoek aan het Natuurmuseum, een sportmiddag, een filmavond en meer. Op 21 april is dan al weer het afscheidsfeest in De Posthoorn.

Door de Vrije Evangelische Gemeente Oude Bildtzijl wordt in april weer een inzamelactie van goederen voor Oekraïne gehouden. Er vertrekken weer twee vrachtwagens met hulpgoederen. Daarom wordt de gemeente opgeroepen goederen voor dit doel in te leveren, zoals schoenen en laarzen, vooral voor kinderen. Kleding voor volwassenen en kinderen, lakens, dekens, enz. De goederen moeten wel goed en schoon zijn. Bij voorkeur verpakt in bananendozen. Van 19 maart t/m zondag 2 april kunnen de goederen worden ingeleverd in het lokaal bij de V.E. kerk.

Steun Radio Eenhoorn

word donateur

witteveenwebsites.nl.3.0

 

Facebook

Piet's Weer

 • Wind en zomergevoel!
  We hebben de afgelopen periode vaak een noordoost tot zuidoostenwind gehad. Het gevolg waren de vaak koude nachten met vorst aan de grond, of een paar graden echte vorst en soms mist. Maar, overdag was het de zon die vaak flink wat uren maakte met hoge temperaturen, maar ook een koud aanvoelende wind (schraal). Invloed […]

Twitter

Radioeenhoorn Einduitslagen Amateurvoetbal 26 maart: Warga 1-1 Franeker Read Swart 0-1 Dronrijp De Wâlden 2-0 St Jacob Deinum 2-0 Tijnje
Radioeenhoorn Sport: Om 14:00 gaan we weer los met Radio Eenhoorn Sport. Naast de volgende amateurvoetbalwedstrijden: Warga -... https://t.co/CLiFgE4e7O

Adverteren?

Wilt u meer klanten in uw zaak?

Wilt u meer omzet?

Wilt u dit tegen minimale kosten?

Denk dan aan reclame maken op Radio Eenhoorn.

U zult versteld staan van de kosten.

Klik hier voor meer informatie.